Oltin Vodiy Uzbek Restaurant: 41.006096, 28.956396