Tyrokomeio Kostarelou, Patriarchou Ioakeim 30-32
Tyrokomeio Kostarelou, Patriarchou Ioakeim 30-32: 37.977890, 23.743830