Xiao Tan Dou Hua, 39 Huaxing Zheng Jie: 30.659060, 104.079390