Enosi Ptichiouchon Scholi Kalon Technon: 37.973248, 23.725841