Tan Hua Roast Lamb Leg, 234 Dongzhimen Nei Dajie: 39.940800, 116.419480