Gosho Ungetsu, Teramachi Imadegawa-dori Kudaru, 2 suji-me Kado
Gosho Ungetsu, Teramachi Imadegawa-dori Kudaru, 2 suji-me Kado: 35.028100, 135.767590