To Tavernaki tis Marinas, Velissariou: 39.624880, 19.918990