Zheng Zong Lanzhou Niu Rou La Mian: 31.223129, 121.486275