Zheng Zong Lanzhou Niu Rou La Mian: 31.212228, 121.444181