Zheng Zong Lanzhou Niu Rou La Mian: 31.212239, 121.444180