Kosmikon, Chrysostomou Smyrnis 69: 38.019240, 23.731650