To Steki tou Ilia (second branch), Thessalonikis 7: 37.976943, 23.715784