To Steki tou Ilia (first branch), Eptachalkou 5: 37.976890, 23.718307