Doureios Ippos
Doureios Ippos: 37.985362, 23.733550