Zheng Zong Lanzhou Niu Rou La Mian, 638 Fangbang Zhong Lu: 31.223160, 121.486279