Dunhuang Xiaoting, B1, 580 Tianyaoqiao Lu: 31.185449, 121.442886