Pantopoleion Mesogeiakis Diatrofis: 37.980568, 23.729839