Han no Daidokoro Dogenzaka
Han no Daidokoro Dogenzaka: 35.659245, 139.697874