To Dentro Tou Caffe (Coffee Tree): 37.985856, 23.738465