Lost Heaven, 7 Yan’an Dong Lu: 31.232840, 121.491200