Zheng Zong Lanzhou Niu Rou La Mian: 31.212237, 121.444180