Zheng Zong Lanzhou Niu Rou La Mian, 249 Wuyuan Lu: 31.212237, 121.444180