Xinjiang Expedition, 20 Yuyuan Zhi Lu
Xinjiang Expedition, 20 Yuyuan Zhi Lu: 31.222752, 121.442509