Takis, Misaraliotou 14
Takis, Misaraliotou 14: 37.977775, 23.724517