Fleivor, Nikis 10
Fleivor, Nikis 10: 37.975510, 23.733200