Hai Di Lao, 1100 Wuzhong Lu: 31.177634, 121.386214